Usluge

Pozovite Nas
Usluge

IZOSTAKLO DOO je organizovalo svoju proizvodnji u dve divizije:

– Oblikovanje i obrada ravnog stakla:
– Izrada i ugradnja PVC stolarije, Al bravarije i staklenih fasada

Obrađuejmo prema Vašem dizajnu

Ravno staklo i ogledala od fabrike “Guardian Oroshaza” iz Mađarske.

Preduzeće poseduje  savremenu opremu za proizvodnju od renomiranih proizvođača opreme za obradu stakla i izradu stolarije

Za realizaciju i implementaciju politike kvaliteta držimo se osnovinih načela i zahteva sistema menađmenta kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001:2000

Sečenje i stakla

Preduzeće”IZOSTAKLO”, najvećim delom, nabavlja ravno staklo i ogledala od fabrike “Guardian Oroshaza” iz Mađarske. Stkalo se doprema specijalnim vozilima, uglavnom u “Jumbo”dimenzijama, do pogona u Bačkoj Palanci gde se vrši skladištenje i obrada istog. Sečenje stakla se obavlja na CNC mašini/Bystronic/ koja na osnovu zadanih parametara potpuno automatski preuzima table stakla iz magacina, transportuje iste do stola za sečenje te ih nakon završene operacije sečenja prosleđuje do stola za lomljenje i razdvajanje isečenog stakla po radnim nalozima. Na CNC mašini se obavlja sečenje svih vrsta  stakla debljine od 3-19mm. 

Termoizolaciona stakla

Proizvodimo sve vrste termoizolacionih stakala koja se koriste za ustakljivanje stolarije i bravarije kao i za klasične, polustrukturalne i strukturalne fasade. 

Od providnih izolacionih stakala, proizvodimo tzv.standardno izolaciono staklo /kombinacija dva float stakla debljine 4mm/ koje ima toplotni koeficijent/Ug-vrijednost/  cca 2,8 W/m2K. Pored standardnog izostakla, poznati smo kao jedan od najvećih proizvođača u Srbiji, tzv.niskoemisionog /kombinacija Low-E i float stakla sa gasom ispunjenim međuprostorom/ termoizolacionog stakla sa toplotnim koeficijentom Ug= 1,1 W/m2K. Ovo, providno, termoizolaciono staklo napravilo je pravu revoluciju u primeni izostakala u građevinarstvu. Njegova termička svojststva su 2,5 puta bolja od standardnog izostakla. Ugradnjom ovog izolacionog stakla, ostvaruju se uštede grejanja u jednoj sezoni, najmanje u trostrukom iznosu razlike u nabavnoj ceni između ovog i standardnog termoizolacionog stakla. Pored toga što ovo staklo štiti prostor od gubitka energije i ostvaruje uštede  u grejanju, sa ovim staklom se znatno smanjuje i pojava rose na staklu, a što sve zajedno stvara posebnu ugodnost prostora u kojem boravite. Gledano na globalnom nivou, sa ugradnjom ovih stakala, smanjenjem utroška energenata, znatno se pridonosi zaštiti životne sredine, te su mnoge zemlje u svetu ugadnju ovih stakala propisale kao obavezan standard kod građenja objekata.

Pored pomenutih termoizolacionih stakala, na našoj savremenoj automatskoj liniji za proizvodnju izostakla/Lisec/, prema zahtevu naručioca, proizvodimo i druge vrste dvoslojnih i troslojnih izolacionih stakala, raznih dimenzija i debljina a u kombinacijajama sa transparentnim, reflektujućim/zaštita od sunca/, multifunkcionalnim/zaštita od sunca i gubitka energije/, laminiranim, kaljenim, peskarenim, ornament, žičanim i drugim staklima.

Obrada stakla

Na višenamenskom CNC centru za obradu stakla ALPA-450 /Bavelloni/, vrišimo brušenje, bušenje, fazetiranje, frezovane, graviranje i druge obrade stakla. Sa ovakvom opremom u mogućnosti smo da, na zahtev naručioca, vršimo obradu i proizvodimo predmete od stakla debljine od 2 do 100mm u dimenzijama i do 4,5 x 2,5 metara. Mašina je opremljena posebnim alatima koji mogu da obrađuju sve vrste jednostrukog ravnog stakla kao i višeslojnog stakla do debljine 10 cm. Pored pomenutog CNC obradnog centar, posedujemo i NC mašinu za pravolinijsko fazetiranje i brušenje stakla kao i  mašine za obradu nepravilnih oblika na staklu i bušenje rupa u staklu.

Sa ovakom tehničkom opremljenošću proizvodimo razne proizvode od stakla kao što su: ogledala za razne namene u raznovrsnim oblicima i dimenzijama; nameštaj od stakla-stolovi, vitrine, pultovi, police i dr.; ograde, gazišta za stepeništa, podove, nadstrešnice i krovove od specijalnog višeslojnog /laminiranog/stakla; specijalni izlozi, vrata i staklene stijene od stakla itd. 

Napominjemo da pomenute proizvode radimo od raznih vrste stakala: transparentnih, matiranih, satiniranih do obojenih u raznim bojama

Savijanje i fuzija stakla

Na osnovu zahteva narušioca, posebno proizvođača nameštaja, proizvođača rashladnih vitrina i preduzeća koje se bave uređenjem enterijera, u mogućnosti smo da ponudimo savijena stakala raznih dimanzija oblika i radijusa.

Takođe,  kombinovanjem više stakala sa dodavanjem specijalnih boja i topljenjem na visokim temperaturama-postupkom fuzije, proizvodimo različite predmet koje se koriste za uljepšavanje enterijera, izradu nameštaja, izradu unikatnih vaza, ukrasnih posuda, pepeljara i dr.

Peskirana stakla

Prema zahtevu kupca, u mogućnosti smo na našoj liniji za peskiranje,  izraditi peskareno staklo prema crtežu, logo znaku ili nekom rasteru, ali je moguće peskariti i veoma komplicirane slike. Primena peskarenog stakla je veoma raznolika, počev od sitnih staklenih proizvoda, delova nameštaja, izrade pultova u poslovnim prostorima, izrade natpisa i znakova na unutrašnjim staklenim pregradama, te izrade raznih natpisa i motiva na vanjskim fasadama i izlozima od stakla.

PVC stolarija

Zbog  lakog i jednostavnog održavanja, a pre svega zbog izvrsnih termičkih i akustičnih svojstava, PVC stolarija je sve više zastupljena u građevinarstvu.

PVC stolariju proizvodimo od petkomornih profila nemačkog proizvođača Aluplast sa okovom nemačke firme Siegenia-aubi te termoizolacionim staklom vlastite proizvodnje. Proizvodnjom PVC stolarije bavimo se preko 15 godina i u mogućnostima da odgovorimo svim zahtevima kupaca, počev od jednostavnih pravougaonih prozora i vrata,  kosih i lučnih prozora i vrata, kliznih i harmonika stena, do komplikovanih portala. PVC profili su uglavnom bele boje a po narudžbi izrađujemo stolariju i od profila u boji drveta /hrast,mahagoni, jasen,orah i dr./. Naša PVC stolarija ugrađena je u velikom broju stambenih i poslovnih objekata, škola, vrtića, domova, bolnica i drugih ustanova širom Srbije. Stolarija od PVC profila zadovoljava evropske i domaće standarde tako da npr.koef.prolaza toplote iznosi 1,11 W/m2K, propuštanje vazduha je najkvalitetnije kategorije „D“, a otpornost na delovanje vode je takođe najbolje kategorije „D“.

Aluminijumska bravarija i staklene fasade

 AL bravarija može biti izrađena od plastificiranih ili eloksiranih profila sa prekinutim termičkim mostom ili bez termičkog mosta tzv. “hladni profila”. Pored ove podele AL profili se dele i po broju komora,debljini zida, širini termo mosta itd. Za razliku od PVC profila koji su uglavnom u beloj boji ili znatno skuplji u boji imitacije drveta, plastificirani AL profili mogu se naručiti u većini boja  po RAL-u, uz istu ili eventualno malo veću cenu. Eloksirani profili /površinski zaštićeni anodnom oksidaciom/ su najčešće u prirodnoj boji sirovog aluminijuma /silver/ ili u više nijansi braon boje.

Hladni profili se uglavnom koriste za izradu unutrašnje bravarije a posebno su pogodni za unutrašnje pregrade(kancelarije, lokale, kabine idr), jer se veoma brzo i lako montiraju bez dodatnih zanatskih radova, buke i prašine. Od AL profila sa prekinutim termičkim mostom izrađuje se spoljna bravarija kako bi se obezbedila bolja termička svojstva i  sprečilo orošavanje u hladnijem periodu. 

Kao i kod PVC-a, tako i od aluminijumskih profila radimo sve vrste pravougaonih, kosih i lučnih prozora i vrata, te klznih i harmonika stena. 

Pored izrade standardne bravarije od aluminijumskih profila, razvojem novih tehnologija, materijala i načina građenja a kombinacijom konstrukcijskih aluminijumskih profila i stakla, došlo je  do izrade modernih vrsta spoljnih  fasada kojima se zatvarju celokupna pročelja objekta ili samo pojedini arhitektonski delovi. Izvedbom ovih tipova fasada često se isključuje upotreba konvencionalnih fasada od maltera, betona ili cigle. Prednost ovakvih  fasada je  estetski izgled objekta, poboljšana termička svojstva istog i njegova funkcionalnost te relativno  jednostavna i brza montaža. Mi smo osposobljeni i radimo sve vrste aluminijumskih-staklenih fasada i to klasične/kontinuirane/, polustrukturalne i strukturalne fasade.

Klasične-kontinuirane fasade prepoznatljive su po kontinuiranost aluminijskih profila na povšini fasade. Prostor između AL profila tzv.“polja“ ispunjena su termoizolacionim staklom, panelima ili drugim materijalima. Različitim izvedbama ove vrste fasade, možemo naglasiti horizontalni ili pak vertikalni smer na površini objekta tj. naglasiti  njegovu visinu ili širinu. Prozori unutar fasade,  mogu biti i otvarajući unutra, zaokretni, otvaranje prema spolja  i sl.

Polustrukturalne fasade su fasade kod kojih su aluminijski profili vidljivi, ali sa svojom minimalnom širinom, i to po ivicama elemenata od kojih je polustrukturalna fasada sastavljena, tj.  sa spoljašne strane takve fasade, aluminijski profili su minimalno vidljivi. Elementi fasade popunjavaju se staklom različitih boja i tonova, a po potrebi mogu biti popunjena  i specijalnim aluminijumskim panelima. Elementi fasade, koji se otvaraju, kod ovog tipa fasade uglavnom se ne razlikuju  od njenih ostalih polja.

Strukturalne fasade , za razliku od polustrukturalnih fasada, prepoznatljive su po minimalnom razmaku između stakala. Spoljašna strana je vizualno kompletno staklena, bez vidljivih aluminijskih profila. Otvarajuća polja ne razlikuju se od ostalih delova fasade i uglavnom su otvaraju guranjem prema spoljašnoj strani objekta.

PVC stolarija

Zbog  lakog i jednostavnog održavanja, a pre svega zbog izvrsnih termičkih i akustičnih svojstava, PVC stolarija je sve više zastupljena u građevinarstvu.